Tüketicinin Korunmasına İlişkin Cezalar Artırıldı

Tüketiciyi koruyan en düşük idari ceza 615-TL, en yüksek 311 bin TL oldu.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kesilen idari para cezaları, yüzde 36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla hesaplanarak Resmi Gazete'de ilan edildi. Buna göre en düşük ceza 452 liradan 615 liraya, en yüksek ceza 228 bin liradan 311 bin liraya çıkarıldı.

Tüketicilere hakların tanınması kadar bu hakların yükümlüleri tarafından uygulanmasını sağlamada cezaların varlığı da önemli bir etkiye sahiptir.

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Cezalar Ve Parasal Sınırlar Artırıldı
Tüketicinin Korunmasına İlişkin Cezalar Ve Parasal Sınırlar Artırıldı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, satıcı ve sağlayıcılara bir çok konu başlığında yükümlülükler getirmiş durumda.

Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Yapılan yeniden belirleme işlemine göre, 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında seçtiğimiz konu başlıklarında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Satıştan Kaçınma Hakkında İdari Para Cezası

Kanunun 6 ncı maddesinde ''(1)Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. (2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.'' hükmü düzenlenmiştir. 

Söz konusu hükme aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Sipariş Edilmeyen Mal Ve Hizmetler Hakkında İdari Para Cezası

Kanunun 7 nci maddesinde ''Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.'' hükmü düzenlenmiştir.

Söz konusu hükme aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Taksitli Alışverişte Cayma Hakkı Hakkında İdari Para Cezası

Taksitle alışverişte ''Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.'' şeklinde cayma hakkının düzenlendiği madde hükümlerine aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Mesafeli (İnternet) Alışveriş Teslim Süresi Hakkında İdari Para Cezası

Parası ödenen malın teslim edilmemesi internet alışverişi özelinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

İnternetten alınan ürünün gelmemesi sonucu tüketiciler hakları kapsamında tüketici hakem heyetine başvuru yaparken bir yandan da firmanın idari para cezası almasını sağlayabilirler.

İnternet alışverişlerinin kurallarını düzenleyen Mesafeli Sözleşmelerde de cezalar artmıştır.

Buna göre ''Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.'' hükmünde yer alan yükümlülüklere aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Abonelik Sözleşmeleri Hakkında İdari Para Cezası

Her zaman için gündemdeki yerini koruyan ve tartışılan konulardan biri de belirsiz süreli veya bir yıldan daha uzun süreli abonelik sözleşmelerinden cayma konusudur. Bu konudaki idari para cezaları da yeniden belirlendi.

Kanunun 52 inci maddesinde yer alan ''Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.'' hükmünde yer alan yükümlülüklere aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Fiyat Etiketi Hakkında İdari Para Cezası

Fiyat etiketlerinin değişme hızına artık kimse yetişemiyor. Bu nedenle en potansiyel ceza uygulamasının konu başlığını bu alan oluşturuyor.

Kanunun 54 üncü maddesinde ''(1)Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. (2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.'' şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu hükümlere aykırılıklar olması halinde 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Ve Garanti Belgesi Düzenlemeleri Hakkında İdari Para Cezaları

Kanunda tanıtma ve kullanma kılavuzu ile garanti belgesinin zorunlu olduğunu düzenleyen hükümlerine aykırı davrananlar için 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 615-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Hakkında İdari Para Cezası

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri başlıklı 50 nci maddede bulunan ''Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.'' hükmüne aykırılık halinde 2022 yılında uygulanacak idari para cezası 3.108-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yetkili Teknik Servis Kurulması ve Yeterliliği Hakkında İdari Para Cezaları

Satış sonrası hizmetleri yani yetkili teknik servislerin oluşumunu düzenleyen Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda 311.425-Türk Lirası; kurulmayan her bir servis istasyonu için 31.136-Türk Lirası; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için 3.108-Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Yukarıda belirttiğimiz hükümlere aykırılık olduğunu düşündüğünüz durumlarda, bulunduğunuz şehirdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak, konunu araştırılmasını ve aykırılık tespiti halinde sorumluların ceza almalarını sağlayabilirsiniz.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad