Tüketiciler İçin ''Elektronik'' Değişiklikler

Tüketicileri yakından ilgilendiren önemli yönetmeliklerde 05.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan esaslara göre bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelikler olan Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri ayrı başlıklar altında açıklamak istiyoruz.


Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Tüketiciler İçin ''Elektronik'' Değişiklikler


A) Garanti Belgesinde Yapılan Değişikliler

Yapılan değişiklikle birlikte artık tüketicilere garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcıveri saklayıcısı aracılığıyla da (elektronik ortamda) verilebilecektir. Tüketicinin talep etmesi halinde garanti belgesinin kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunlu tutulmuştur. Garanti belgesi düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu işlemlerin ispatı ise yine satıcıya ait.

Mesafeli satış yöntemiyle (internet üzerinden) kurulan sözleşmelerde garanti belgesi üzerinde aşağıda belirtilen bilgilerin aranmayacağı düzenlenerek bu gibi durumlarda faturada yer alan bilgilerin esas alınacağı belirtilmiştir. Bu bilgiler şunlardır:

 

a) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Fatura tarih ve sayısı,

c) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda ise ‘’Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,‘’ şartında yer alan imza ve kaşe koşulu aranmayacaktır. Yine satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri varlığı zorunlu tutulmuş ancak dijital ortam olduğunu için imza ve kaşenin varlığı aranmamıştır.

Ayrıca iş günü hesaplamasında önemli yer tutan resmi tatil günlerine 15 Temmuz tarihi de eklenmiştir.

Garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünlere yenileri eklenmiştir. 

Tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi.

B) Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Satış sonrası hizmetlerde yani teknik servis hizmetlerinde en önemli konulardan birini de arıza meydana gelen ürünün tüketiciden teslim alındığında tüketiciye bunun hakkında bir evrak teslim edilmemesi oluşturmaktadır. 

Ciddi çoğunluktaki tüketici mağduriyetlerinin ana başlangıcını bu konu oluşturuyor desek yanlış bir ifade olmaz. İşte bu nedenle ürünün teslim alınmasına ilişkin düzenlenecek evrakın sağlanmasında teknik servise ek bir seçenek getirilerek aslında yine tüketici lehine bir düzenleme yapılmıştır. 

Değişikliğe göre ‘’malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebileceği belirtilmiştir. Firma işlem anında çeşitli bahanelerle yazılı evrak vermediği takdirde bunu dijital ortamda da tüketiciye sunabilecektir. 

Bu durumun önemli bir istisnası var: Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir.

İlave bir değişiklik de ‘’malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda taraflar için zorunluluk olan imza şartı aranmayacak’’ olmasıdır.

C) Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Yönetmelikte bulunan ‘’Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.’’ maddesinin devamına ekleme yapılmıştır. Yapılan değişiklik aynen şöyledir: ‘’Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır.’’

Bu değişiklikle üretici ve ithalatçının tüketiciye tanıtma ve kullanma kılavuzu verme zorunluluğu aynen devam etmiş sadece bu belgenin verilme yöntemine göre tüketiciler lehine ek bir cümle getirilmiştir. Eğer bu belge tüketiciye kalıcı veri saklayıcısıyla yani dijital ortamlarda sunulursa bu belgeye erişim şekli ve yönteminin de ürün ambalajı üzerinde gerekli bilgilendirmeler ile yer alması zorunlu tutulmuştur. Böylece ürüne yabancı olan tüketicinin gerekli kurulum ve uyarılara erişmesi sağlanmak istenmiştir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgilerin kapsamına yenileri alınmıştır. Bu gerekli yeni bilgiler şunlardır:

a) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

b) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,

 

Bu bilgiler sayesinde tüketicilerin kâbusu olan merdiven altı, yetkili olmayan teknik servis mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır diyebiliriz. Servis Bilgi Sisteminin, tüketiciler için sahip oldukları garanti belgeli ürünlerin bakım/onarım hizmetlerine ilişkin olarak yetkili teknik servis sorgulama portalı olduğunu belirtelim. 

Bu üç başlık altında incelediğimiz tüm değişikler 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad