Yenilenmiş Ürün Ne Demek?

YENİLENMİŞ ÜRÜN NEDİR?
Yenilenmiş Ürün Nedir?

Yenilenmiş Ürün Nedir? Yenilenmiş Telefon Ne Demek? sorularının cevabı için yazımıza bakabilirsiniz.

Tüketicilerin her geçen gün artarak devam eden tüketme arzusu, kendisini kullanım alanlarının yoğunlaşmasına da paralel olarak teknolojik ürünlerde yani cep telefonu ve tablet ürünlerinde daha çok göstermektedir. 

Bu yoğun kullanım gerçekliği, bahsi geçen ürün gruplarının öngörülen kullanım ömürlerinden daha erken bir şekilde arızaya uğrama ihtimalini artırmakta ve tüketicileri yüksek fiyatlar üzerinden yeni cihazlar alma mecburiyetine yöneltmektedir.

Tüketici aleyhine olduğu düşünülen bu duruma çözüm olması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme hayata geçirilerek tüketicilerin önüne alternatif bir seçenek sunulmak istenmiştir. 

Cep telefonları ve tabletler için yenilenme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu alternatif seçenek ‘’eskiyi getir, yenilenmişi götür’’ söylemi ile genel bir şekilde ifade edilirse yanlış olmayacaktır.

Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ‘’Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik‘’ yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmelik kullanılmış malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Düzenleme içeriğinde, kullanılan ürünlerin yenilenmesini gerçekleştirmek amacıyla Yenileme Merkezi adı altında ‘’Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişi’’ tanımını içeren yapılanmalar hayata geçirilmiştir.

Tüketicilerin aklına ilk gelen sorular genellikle şunlar oluyor: Yenilenmiş ürün ne demek? Yenilenmiş telefon nedir? ya da Yenilenmiş telefon alınır mı?

Hemen yenilenmiş ürün ne demek? sorusunun cevabını verelim. 

Yenilenmiş ürün; genellikle kırılma, çizilme, sıvı alma gibi nedenlerden ötürü tamir işlemine tabi tutularak, yazılım ve görünüm açısından yeni üretilmiş ürüne yakın bir duruma kavuşturulan ürün olarak ifade edilebilir. 

Yenilenmiş ürünler, dünyada birçok ülkede “refurbished” ifadesiyle satılmaktadır.

Yenilenmiş ürün, yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış malı ifade etmektedir. Aslında diğer bir ifade ile 2.el yenilenmiş ürün de denilebilir.

Yenilenmiş Ürün İle İlgili Genel Esaslar

Yönetmeliğin getirdiği ve tüketicileri doğrudan ilgilendiren genel esaslara bölümler halinde yer veriyoruz.

Kullanılmış malların, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebileceği ve yenilenen kullanılmış malların, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak tekrar satışa sunulabileceği belirtilmiştir.

Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilmek suretiyle veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecektir.

Yoğun kullanıma sahip ürünlerde başı çeken cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştur.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek satışa sunulması zorunludur. Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde, “üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün” ibaresine de yer verilir.

Yenilenmiş ürünün garantili bir şekilde satışa sunulması zorunludur. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya aittir. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir. Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Kullanılmış malın üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezi tarafından üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini korur.

Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunludur. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya aittir. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

Yenilenmiş Üründe Yenileme Merkezinin Sorumlulukları

Yenilenmiş ürün alınır mı? sorusunun cevabını bu başlık altında bulabiliriz.

Kullanılmış malların Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulması amacıyla kurulan Yenileme merkezleri, kendisine ulaşan kullanılmış malı, Bakanlığın veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yenileyerek satışa hazır hale getirmekle yükümlüdür.

Yenileme merkezi, kullanılmış malı yenileme işlemini yaparken;

a) Onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını,

b) Önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok edilmesini,

c) Fabrika ayarlarına getirilmesini,

ç) Performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının test edilmesini,

sağlar.

Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl veri trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.

Yenileme merkezi yenileme işlemini yaparken kullanılmış malın elektronik kimlik bilgisini değiştiremez.

Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, hologram ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapar ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte verilmesini sağlar.

Yenileme merkezi, yapılan yenileme işlemi nedeniyle yenilenmiş ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde zararın tazmininden sorumludur.

Yenileme merkezinin herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi, yetki belgesinin yenilenmemesi veya iptal edilmesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Yenilenmiş Telefon Almak Mantıklı Mı?

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun şekilde üzerinde işlem yapılan kullanılmış cep telefonu ve tablet ürünlerinin yani yenilenmiş ürünlerin ''sıfır gibi'' alınmasında herhangi bir sakınca olmadığı görüşündeyiz.

Yenilenmiş Üründe Yetkili Satıcının Sorumlulukları

Tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, yenilenmiş ürüne ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

Yetkili satıcı, yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle bağlıdır.

Yetkili satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla tüketiciye verilmesini sağlamak zorundadır. Tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

Yetkili satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürün için ürün garantisini sağlamak zorundadır. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

Yetkili satıcı ve ilgili yenileme merkezi, ayrı tüzel kişiliklere sahip olsalar dahi, yenilenmiş ürüne ilişkin tüketicinin yasal haklarından müteselsilen sorumludur.

Yetkili satıcının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Özellikle teknolojik ürünlerin satış fiyatlarının günden güne yükseldiği bir piyasada bu şekilde bir düzenlemenin hayata geçmiş olması uygun fiyatlı cihaz arayan tüketicilere alternatif bir seçenek olarak görünebilir.

Ek olarak Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, Trendyol gibi belli başlı internet alışveriş sitelerinde ''Yenilenmiş İphone, Yenilenmiş Samsung'' şeklinde ilan edilen ürünler satışa sunulmaktadır.

Not: 30.09.2021 tarihli kararla yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi. 

Bir sonraki yazımızda yenilenmiş ürünler için getirilen ‘’garanti verilmesi ve satış sonrası hizmetler’’ konusunu işleyerek tüketicilerin ''yenilenmiş ürünün garantisi var mı?'' ya da ''yenilenmiş ürün ne kadar süre garantili?'' sorularına geniş kapsamlı olarak cevap vereceğiz.

Etiket

Yorum Gönder

2 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.
  1. Aydınlatıcı bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Güzel geri dönüşünüz ve ilginiz için çok teşekkür ederiz.

      Sil

Below Post Ad