Yenilenmiş Ürün Garanti Kapsamına Girer Mi?

Yenilenmiş ürün garantisi var mı? Yenilenmiş 12 ay garantili ne demek? sorularının cevabına geçmeden önce yenilenmiş ürünün ne anlama geldiğini işlediğimiz ''önceki yazımızda'' Yönetmelikte yer verilen esaslar uyarınca yenileme işleminin teknik standartlara tabi tutularak gerçekleştirildiği ve böylece teknolojik ürün fiyatlarının her geçen gün yükseldiği bir ortamda böyle bir düzenlemenin işleme konulmasının uygun fiyatlar üzerinden cihaz arayan tüketicilere alternatif bir seçenek sağladığını belirtmiştik.

Tüketicilerin yenilenmiş ürün ne demek? benzeri sorularına cevaplar bulmasının devamında ''Yenilenmiş ürün garantisi var mı? Yenilenmiş üründe garanti şartları nelerdir? Yenilenmiş ürün için teknik servis hizmeti alabilir miyiz? soruları geliyor. 

Her ne kadar 2.el bir cihaz konumunda olsa dahi bir satışa konu olduğu için firmaların bu işlemden sorumlu olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

YENİLENMİŞ ÜRÜNÜN GARANTİSİ VAR MI?
Yenilenmiş Ürünün Garantisi Var Mı?


Şimdi gelin yenilenmiş ürün için garanti hakkı ve teknik servis hizmeti olup olmadığına bakalım.

Yenilenmiş Ürünün Garantisi Var Mı?

Yenilenmiş ürün garantisi vardır. 

Yenileme merkezi tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenmiş ürünle ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi ve benzeri hususlarda taahhütlerini içeren yenilenmiş ürün garantisi vermek zorundadır. 

Taahhüt veren yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır.

Yenilenmiş Ürünün Garanti Süresi Ne Kadardır?

Yenilenmiş ürün garantisi, hepimizin bildiği minimum 2 yıllık garanti süresinden farklıdır. 

Yenilenmiş ürünün garanti süresi tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 1 yıldır.

Yenilenmiş Ürünün Garanti Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Yenilenmiş ürüne ait garanti taahhüdünde (belgesinde); tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu bilgisi ile garantiden faydalanma koşulları, garanti süresi, garanti verenin unvanı ve iletişim bilgileri yer almak zorundadır

Garanti belgesinin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi sorumluluğu yetkili satıcıya aittir.

Yenilenmiş Ürünün Garantisinde Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Yenilenmiş ürün garantisi süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle; nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri dahil olmak üzere tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemez.

Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilmesi durumunda, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 

20 iş günlük süre, ürünün yetkili satıcıya ya da yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlar.

Tüketicinin bedel iadesi veya bedel indirimi hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

Yenilenmiş Ürün ile İlgili Satıcı ile Yenileme Merkezinin Sahip Olduğu Diğer Sorumluluklar Nelerdir?

Yetkili satıcı ya da yenileme merkezi tarafından, kargo ile gönderilen arızalı yenilenmiş ürünler hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı yenilenmiş ürünler ile ilgili olarak ürünün teslim alındığına dair isim bilgilerinin yanında tüketicinin yenilenmiş ürüne ilişkin şikâyet ve taleplerini, yenilenmiş ürünün cinsi, markası ve model bilgisi ile teslim tarihi bilgisini içeren teslim fişinin düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi zorunludur.

Yenilenmiş ürünün tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükü yetkili satıcıya ve yenileme merkezine aittir.

Yetkili satıcı ya da yenileme merkezi tarafından, onarım hakkını kullanan tüketicilere teslim edilen yenilenmiş ürünlerle ilgili olarak yenileme merkezinin unvanı, adresi ve iletişim bilgileri, tüketiciye teslim tarihi, arızaya ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi, yenilenmiş ürün garantisi kapsamı dışında ise ücreti gibi bilgileri içeren servis fişinin tekemmül ettirilmesi ve tüketicilere verilmesi zorunludur.

Teslim fişi ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Bu durumda, bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması zorunludur. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü yetkili satıcı ve yenileme merkezine aittir.

Tüketicinin Yenilenmiş Ürünle İlgili Garanti Hakkının Sınırı Var Mıdır?

Elbette her hakkın kullanımında bir sınır bulunmaktadır. Yenilenmiş ürün için verilen garanti hakkında da bir sınır mevcuttur. Yenilenmiş ürünün, yenileme merkezi tarafından hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması nedeniyle ortaya çıkan arızalarda, tüketici yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünden faydalanamaz.

Bu yazımızla yenilenmiş ürünler için getirilen ‘’garanti verilmesi ve satış sonrası hizmetler’’ konusunu işleyerek tüketicilerin ‘’yenilenmiş ürünün garantisi var mı? ya da ‘’yenilenmiş ürün ne kadar süre garantili?’’ sorularına geniş kapsamlı olarak cevap verdik. 

Faydalı olması dileğiyle...
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad