Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemi
Tüketici Hakem Heyeti başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Tüketici Hakem Heyeti başvuru formu nasıl doldurulur? sorusunun cevabından önce bu oluşumdan kısaca bahsedelim. 

Her tüketicinin yaptığı alışverişlerde sorun yaşama ihtimali bulunmaktadır. Bu kötü ihtimalin çözümü amacıyla da oluşturulmuş yasal mercii olan Tüketici Hakem Heyetlerinin özelliklerinin doğru bilinmesi bir tüketici için son derece önemlidir. 

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılarla yaşadığı sorunların çözümünde belirli parasal sınırlarda dahilinde başvurulması zorunlu bir yol olan ve etkin bir görev üstlenen merciidir. Tüketici hakem heyetlerinin oluşumu ve işleyişi hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı yazımıza göz atarak daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

Tüketiciler için etkin bir görev üstlenen bu mekanizmanın daha da iyi işleyebilmesi için tüketiciler olarak da bazı konularda elimizi taşın altına koymalı ve işleyişe destek amacıyla bir takım bilgi ve birikime sahip olmayı başarabilmeliyiz. Bu bilgi ve birikimin oluşturacağı desteklerden en önemlisi ise şüphesiz sürecin başlangıcı olan tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemi aşamasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmektir.

Bu yazımızda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde hangi bilgiler yer almalıdır? sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Heyetlerin tüketici ile satıcı/sağlayıcı arasında çıkan uyuşmazlıkları sonuca bağlama görevini taşıdıklarını belirtmiştik. Bu kapsamda iki tarafın da bilgilerinin tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde yer alması gereken bilgilerden olması zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ''tüketici hakem heyeti başvuru formu örneği'' bizlere konu hakkında ışık tutmaktadır.

1) Başvuru Sahibine İlişkin Olması Gereken Bilgiler

1.1) Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgileri

Ticaret İl Müdürlükleri ile Kaymakamlıklarda bulunan heyetler kamu kurumu birimi oldukları için elbette başvuru aşamasında başvuru sahibine ait T.C. Kimlik Numarası ve ad soyad ana zorunluluktur. Bunun bir diğer nedeni de heyetlerin tüm işlemlerini TÜBİS denilen çevrimiçi bir sisteme kayıt üzerinden gerçekleştirmeleridir. 

Kusurlu olduğu düşünülen firmaları tüketici hakem heyetlerine kimlik bilgilerinin gizli tutularak ihbar edilmesi gibi bir yöntem yoktur. 

1.2) Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Tüketici Hakem Heyetleri başvuru dosyasına ilişkin gerek gördüğünde bilgi ve belge taleplerini yazışmalarda bulunarak gerçekleştirir. Ayrıca bilirkişi görevlendirmeleri ve karar tutanakları da ilgilisine posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle başvuru sahibinin adres (ikamet adresi) ve iletişim (telefon, e-posta, kayıtlı elektronik posta) bilgilerinin tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde olması şarttır.

Ayrıca teknolojik gelişimle birlikte tüketici hakem heyetlerinin de bundan nasibini aldığını görüyoruz. Elden posta yöntemine ilaveten erişimi olan taraflara da kayıtlı elektronik posta ile tebligat yapılmaya başlanmıştır. 

1.3) Başvuru Sahibinin Avukatının İletişim Bilgileri

Tüketici Hakem Heyetleri için belirlenen başvuru yöntemlerinden biri de avukat ile başvuru yapma yoludur. Eğer başvuru avukat aracılığıyla gerçekleştirilecekse avukata ait kimlik ve iletişim bilgilerinin de başvuru dilekçesinde bulunması şarttır. Ayrıca üzerinde baro pulunun da bulunduğu vekaletname belgesi başvuru aşamasında heyete sunulmalıdır.

2) Şikayet Edilene İlişkin Olması Gereken Bilgiler

Taraflar arasındaki uyuşmazlığa karar verme görevine sahip olan heyete yapılan başvurunun bir tarafını başvuran oluştururken diğer tarafını ise sattığı ürünün ya da verdiği hizmetin kusurlu olduğu iddia edilen şikayet edilen taraf oluşturmaktadır. 

2.1) Şikayet Edilenin Kimlik Bilgileri

Meydana gelen uyuşmazlıkların merkezinde ''ticari bir satış'' işlemi bulunmaktadır. Bu satışı gerçekleştiren ise ticari bir işletmedir. Bu nedenle bu işletmenin ticari unvanı başvuru için olmazsa olmazdır. 

Ticari unvanın diğer bir yansıması ise sadece o işletmeye verilmiş ''vergi numarasının'' başvuru dilekçesinde bulunması gerekliliğidir. Bu bilgi tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde zorunlu tutulmamıştır ancak tüketiciler açısından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zira vergi numarasının elimizde olmadığı bir firmaya karşı yapılan başvurularda haklı bulunsak dahi sonraki süreçte icra dairelerinde muhatap bulamama ve haliyle talebimizi yerine getirememe riski ile karşı karşıya kalabiliriz.

2.2) Şikayet Edilenin İletişim Bilgileri

Tüketici Hakem Heyetlerinin başvuru dosyasına ilişkin gerekli hallerde bilgi ve belge taleplerini yazışmalar yoluyla gerçekleştireceğini belirtmiştik. İlaveten karar tutanaklarının gönderimi de posta yoluyla sağlanmaktadır. Bu nedenle şikayet edilen tarafın adres (ikamet adresi) ve iletişim (telefon, e-posta, kayıtlı elektronik posta) bilgilerinin tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde olması karşı tarafın başvurunuzdan ve bunun sonuçlarından haberdar olması açısından son derece önemlidir.

3) Uyuşmazlık Konusuna İlişkin Olması Gereken Bilgiler

3.1) Uyuşmazlık Tarihi

Ayıplı mallarda firmaların sorumluluk süresi eğer özel bir süre öngörülmemişse asgari 2 yıldır. Bu süre ayıplı hizmet durumları için de geçerlidir. Bu nedenle özellikle ayıplı hizmet iddialarında karşı tarafla meydana gelen uyuşmazlık tarihinin tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesinde olması doğru bir inceleme ve karar verme açısından oldukça yüksek bir öneme sahiptir.

3.2) Uyuşmazlık Bedeli

Başvuru sahibi ile şikayet edilen taraf arasında meydana gelen uyuşmazlığın parasal bir karşılığının olduğunu tahmin etmek zor değildir. Buna ilaveten tüketici hakem heyetlerinin belirli parasal sınırlar dahilinde (2022 yılı için ilçelerde 10.280-TL'ye; illerde 15.430-TL'ye kadar) başvuru aldıklarını da göz önüne alırsak uyuşmazlık için bedel belirtilmesi gerekmektedir

3.3) Uyuşmazlık Konusu 

Başvuruya neden olan şey taraflar arasında ortaya çıkan bir anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlık kimi zaman cep telefonu, ayakkabı vb. gibi bir ürün için kimi zaman da abonelik, eğitim vb. gibi bir hizmet konusunda meydana gelmektedir. 

Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesindeki bu aşamada önemli olan şey uyuşmazlık konusunu heyete anlatabilmektir. Bu da etkili bir dilekçe ile gerçekleşecektir. Gereksiz ayrıntılardan sıyrılmış adeta okulda hocalarımız dediği gibi giriş, gelişme ve sonuç odaklı basit bir dilekçe tüketiciler için son derece fayda sağlayacaktır. 

Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesine aynı uyuşmazlık konusunda Tüketici Mahkemelerinin ya da Yargıtay'ın ilgili daireleri tarafından verilen kararları da emsal karar niteliğinde dilekçenize ekleyerek güçlü bir katkıda bulunabilirsiniz.

3.4) Uyuşmazlık Konusunun İspatına Yönelik Belgeler

Bir uyuşmazlık yaşandığının ya da karşı tarafın bu durumdan sorumlu olduğunun en büyük ve en güçlü ispatlayıcısı fiş, fatura, dekont, teknik servis raporu vb. gibi alışverişi ya da yapılan işlemi gösteren belgelerin başvuru dilekçesine ek yapılmasıdır. 

Söz konusu olan belgeler olmadan tüketici hakem heyetine yapılan bir başvuru, karşı tarafında heyete cevap vermemesi ile birlikte oldukça zayıf bir konuma gelerek olumsuz bir netice alınmasına yol açabilecektir. 

Uyuşmazlık belgesinin varlığı sayesinde yukarıdaki başlıklarda saydığımız ticaret unvanı, vergi numarası ve iletişim bilgileri gibi gerekli bilgilere erişilmiş olacak ve tüketici hakem heyetine yapılan başvuru daha emin bir seyir izleyecektir. Ancak hemen belirtelim ki uyuşmazlık belgelerinin varlığı başvuru için bir zorunluluk değildir. Sadece dilekçe ile de başvuru yapılabilir.

4) Başvuru Sahibinin Talebine İlişkin Bilgiler

Yapılan başvurunun bir talep ile son halini alması gerekir. Yaşanılan uyuşmazlık konusuna göre ve elbette başvuru sahibinin tercihine göre bedel iadesi, ürün değişimi, ücretsiz onarım, hizmetin yeniden görülmesi gibi taleplerden yalnızca biri seçilerek başvuru dilekçesinde belirtilmelidir. Bu bir zorunluluktur. 

Talep belirtmek zorunlu olmakla birlikte ucu açık ve anlaşılmayan (şikayetçiyim, gereğini arz ederim vb. gibi) ya da uyuşmazlık konusu ile bir ilgisi olmayan taleplerde bulunmamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz tüm başlıkların sonunda başvurunun yapıldığı tarih ile elbette başvuru sahibinin imzası ile tüketici hakem heyetine başvuru dilekçesine son hali verilmiş olacaktır.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru formu örneği yapacağınız başvurularda kullanmanız için hazırlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyetine başvuru dilekçesi nasıl olmalıdır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesinde yer alması gereken bilgiler nelerdir? gibi tüketici sorularının cevabını vermeye çalıştığımız yazımızın faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad