Yenilenmiş Ürün Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Tüketiciler tarafından sorulan ''2.el telefon alınır mı? Yenilenmiş  telefon alınır mı? Yenilenmiş telefon ne demek? Yenilenmiş  tablet alınır mı? Yenilenmiş  telefon güvenilir mi? gibi sorulara cevap niteliği taşıyan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ''Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'' ile ilgili önemli bazı değişiklikler yapıldı.

Bilindiği gibi adı geçen düzenleme ile ikinci el niteliğindeki cep telefonlarının ve tabletlerin teknik anlamda yenilenerek tekrardan garantili bir şekilde satışa sunulması sağlanmak istenmiştir.


2.el telefon alınır mı? Yenilenmiş  telefon alınır mı? Yenilenmiş telefon ne demek? Yenilenmiş  tablet alınır mı? Yenilenmiş  telefon güvenilir mi
Yenilenmiş Cihazlarla İlgili Önemli Değişiklikler

Yönetmeliğin uygulamasında görülen eksiklikler ve muhataplarca yapılan geri dönüşlerle ilgili düzenlemeye bir takım eklemeler ve çıkarmalar yapıldı.

02.09.2021 tarihi ile birlikte yürürlüğe giren değişiklikleri şöyle belirtebiliriz:

Cep Telefonu ve Tabletler için En Az 1 Yıllık Veri Trafiği Şartı Getirildi

Düzenlemenin ilk halinde cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuşken, yapılan değişiklikle ‘’Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunludur.” hükmü Yönetmelikteki yerini almıştır. Böylece ilk durumda sadece cep telefonlarını kapsayan en az 1 yıl kullanım ve veri trafiği şartı, tabletler için de açıkça belirtilerek ilaveten data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması da zorunlu hale getirilmiştir.

Aldatıcı Reklamlara Karşı Tedbirler Getirildi

Teknolojik ürün pazarında tüketiciyi yanıltıcı birçok işlemle karşı karşıya kalmaktayız. Bunların en sık başvurulanı, aldatıcı reklamlar vererek insanların ilgisini çekmeye çalışmak olarak bilinmektedir. Yönetmeliğe getirilen yeni bir madde ile bu alanda reklam yasağının kapsamı belirlenmiştir: ‘’Yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamaz.’’ denilmiştir. Bu yasağa aykırı davrananlara yönelik olarak idari cezalar gündeme gelebilecektir.

Garanti Belgesi, Fatura Gibi Belgelerin Zorunluluğu Kaldırıldı

Yenilenmeye tabi tutulacak cihazın varlığını ispatlayan belgeler ile ilgili bir esnemeye gidilmiştir. Buna göre yetkili satıcı, cihazın IMEI kaydını kontrol ederek beyaz listede olup olmadığını belirleyecektir. Ancak ilk düzenlemede zorunlu tutulan garanti belgesi, fatura vb. gibi ürüne ait belgeler eğer varsa saklanacaktır: Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mallar için Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden malın “Beyaz Liste”de olup olmadığını kontrol eder. Varsa Garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, gider pusulası ve benzeri belgelerin kontrolünü yapar ve bu kontrole ilişkin işlem kayıtlarını saklar.

Değerleme Süresi Kısaltıldı

Ürünün değerinin belirlenme süresinde azalmaya gidilmiştir. İlk durumda 5 iş günü olan bu süre ‘’Yetkili alıcı, kullanılmış malın değerleme işlemini malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden üç işgünü içinde sonuçlandırır ve bu süre içinde tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alır.’’ yeni hükmüyle 3 (üç) iş gününe indirilmiştir.

Yetkili alıcı, tüketicinin onayı alındığında tüketiciye ödemeyi yapar veya yapılmasını sağlar. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 (üç) işgününe kadar uzatılabilir. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilir.

Düzenlemenin ilk halinde bulunan ‘’veri trafiği’’ ifadesi detaylandırılmıştır: Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.

TSE Sertifika Formu Kullanılması Zorunlu Tutuldu

Yenilenmiş  telefon güvenilir mi? sorusuna yanıt olacak bir değişiklik eklenmiştir. Ürün sertifikalandırmasına ilişkin olarak TSE’nin hologramlı formunun kullanılması zorunlu tutulmuştur: Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapar ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesini sağlar.

Etiket Zorunluluğu Getirildi

Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış malların (cep telefonları ve tabletler), tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluk haline getirilmiştir.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad