Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Abonelik iptali nasıl yapılır? sorusuna cevap niteliği taşıyacak olan abonelik fesih başvurusu ile başlayan ''abonelik sözleşmelerinin iptali ve sonuçları'' süreci hakkında gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri bu yazımızla vermeye çaba göstereceğiz.


abonelik ve fesih hakkı
Abonelik ve Fesih Hakkı

Abonelik Sözleşmesinin İptali (Feshi)

Abonelik sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli olarak kurulmaktadır. 

Belirsiz süreli abonelik sözleşmesi de nasıl oluyor diye soracak olursanız, aslında cevabı çok yakınımızda. Bu yazıyı okumanızı sağlayan cihaza gelen elektrik, esasen bir abonelik sözleşmesi ile size ulaşmaktadır. Siz bu aboneliği sonlandırmadıkça size sunumuna devam edilecektir. 

İşte elektrik, su, doğal gaz gibi abonelik hizmetleri belirsiz süreli aboneliğin en iyi örneklerini oluşturmaktadır. Bu tip abonelik sözleşmelerin iptali (feshi) konusu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre tüketiciler, belirsiz süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme (iptal etme) hakkına sahiptir.

Yine tüketiciler, süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. 

Dikkat: Burada bahsi geçen abonelikler taahhütlü abonelik kapsamına girmemektedir. Yönetmelikte bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce iptal etmesi halinde bu yazımızda yer verdiğimiz esaslar üzerinden işlem yapılacağını önemle belirtmek istiyoruz.

Süresi 1 Yıldan Az Olan Abonelik Sözleşmelerinde İptal Durumu Nedir?

Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde,

-Firma tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması, 

-Tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda tüketiciye abonelik sözleşmesini iptal etme hakkı tanınmıştır.

Bu durumu örnek vererek anlatmaya çalışalım. 

Memur olarak çalışan bir tüketicinin bulunduğu şehirde bir spor salonuna abone olduğunu ve 9 aylık üyelik gerçekleştirdiğini varsayalım. Üyelik başladıktan sonra memuriyeti gereği başka bir şehre görevlendirmesi gerçekleşen tüketici için artık hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı meydana gelmiş olacaktır. Bu nedenle de geriye kalan ve hizmet alamadığı aylar için tüketicinin ödeme yapması beklenemeyecektir. Kendisine tanınan abonelik iptal (fesih) hakkını kullanacaktır. 

Abonelik Fesih (İptal) Bildirimi Nasıl Yapılmalıdır?

Abonelik fesih dilekçesinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ilgili firmaya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Ayrıca firma gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir. Ancak biz ispat kolaylığı sağlaması nedeniyle abonelik iptali işlemlerinin yazılı şekilde yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz.

Firmalar, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez. Örneğin firma, telefon görüşmesi yoluyla kurulan bir abonelik sözleşmesinin feshini, tüketiciyi zorlayacak ve birçok aşamadan oluşacak bir yöntem şartına bağlayamaz.

26.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Torba Yasa içeriğinde yer alan yeni bir düzenleme ile elektronik haberleşme aboneliklerinin (GSM, uydu, internet vb.) iptali için yeni ve tüketiciler için pratik bir abonelik iptal yöntemi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Abonelik iptali e devlet sistemi ile entegre hale getirilerek elektronik haberleşme aboneliklerinin yazılı olarak kurulması dışında elektronik ortamda da hem kurulması hem de iptal edilebilmesi sağlanarak tüketicilerin iptal sürecinde yaşadığı ve ilave zahmetler getiren faks, mail, kimlik fotokopisi vb. gibi aşamaların ortadan kalkması gerçekleşmiş olacaktır.

Pratik şekilde abonelik iptali için BTK tarafından 26.10.2020 tarihinde uygulamaya alınan hizmet ile artık elektronik haberleşme sektörüne ait olan abonelik fesih başvurusu e-devlet üzerinden zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Söz konusu hizmetin uygulanmasının tam olarak düzene ve sisteme oturması ile tüketicilere zaman ve mali giderler açısından tasarruf sağlayacağı şüphesizdir. 

Abonelik İptal Talebi Ne Kadar Süre İçinde Yerine Getirilecektir?

Firmalar tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı tutulmaktadır. Yani daha kısa süre öngören yasal düzenlemeler tüketici lehine olacağı için onlar dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

Abonelik İptalinin Sonuçları Nelerdir?

Firmalar, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

Firmalar, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

Buna göre, abonelik kurulduğunda 50 TL olan bir güvence bedeli aboneliğin son bulduğu zaman diliminde 100 TL ise tüketiciye güncel tutar olan 100 TL'nin iade edilmesi gerekmektedir.

Yine firmalar, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 10 gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe yani GSM, internet sağlayıcılığı vb. alanlarda faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre 4 aya kadar uzatılabilir. Firmalara bu yükümlülüğü yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilme seçeneği de sunulmuştur.

Abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmak firmaların yükümlülüğündedir.

Sonuç Olarak

Abonelik sözleşmeleri yazı dizisine ait bu dördüncü yazımızda tüketicilerin ihtiyaçları nedeniyle başlattıkları abonelik sözleşmelerinin sonlandırılması anlamına gelen abonelik iptal konusunu anlatmaya çalıştık. 

Fesih hakkı ile tüketicilerin uzun süreli olarak bu sözleşmelere bağlı kalmaması ve ayrıca yararlanmak istediği başka fırsatlardan mahrum kalmaması için bu hakkın tüketicilere tanındığı ve ne kadar önemli bir işlev gördüğü anlaşılmaktadır. 

Yazımızda yer alan esaslar ile firma yükümlülüklerinin varlığı ve bunların tüketiciler tarafından bilinmesi, yaşanabilecek olası sorun ve mağduriyetlerde tüketicilerin firmalara karşı hak talep edebilmelerinin önünü açacak ve kolaylaştıracaktır. 

Bir sonraki yazımızın konusu olan ve tüketiciler için önemli bir yer tutan ''ödeme bildirimi'' daha çok bilinen adıyla ''fatura'' aşaması oluşturmaktadır. Söz konusu yazımıza aşağıdaki kırmızı renkli karttan ulaşabilirsiniz.

Bilgi edinmek, bilinçli tüketim yapmak ve doyurucu yazılarımızdan daha çok tüketicinin faydalanmasını sağlamak için lütfen bizi takip etmeyi, yazılarımızı paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.


İlgili Diğer Yazılar:

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad