Fazla Gelen Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

''Fatura itirazı, fatura itiraz süresi'' alt başlıkları ile ''Fazla gelen faturaya nasıl itiraz edilir? Su faturası fazla geldi ne yapmalıyım? Elektrik faturasına itiraz mümkün mü?'' sorularının cevaplarını içeren ''ödeme bildirimi/fatura'' konulu abonelik yazı dizimizin son makalesi olan ile sizlerleyiz.


Abonelik ve Fatura İtirazı
Fazla Gelen Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

Fatura, tüketicilerin pek hoşlanmadığı bir sonuç aslında. Oluşumuna bakıldığında bir mali gider/kayıp/azalma göstergesi olması hasebiyle bu çıkarımda bulunmak çok da zor değil. Ancak hoşa gitse de gitmese de fatura tüketiciler için kocaman bir gerçektir.

Şimdi bu gerçeği abonelik sözleşmeleri özelinde irdelemeye başlayalım.

 1. Aboneliklerde Fatura Düzenlenmesi

Tüketicileri mal ve hizmet piyasalarında bulunan ürün veya hizmetlerin kullanmalarının karşılığı olarak ödeyecekleri bir bedel beklemektedir. Bu durum abonelik sözleşmesi yoluyla yapılan mal ve hizmet alımları için de aynen geçerlidir. Tüketiciler, abonelik sözleşmesi kapsamına uygun bir şekil ve nitelikte aldıkları hizmet için firmalara yine sözleşmede belirlenen zaman dilimine uygun olarak ödeme yapmakla yükümlüdürler. Bu ödemenin yazıya yani bir belgeye dökülmüş haline ödeme bildirimi en bilinen adıyla ‘’fatura’’ adı verilmektedir.

Fatura tanımına biraz daha kapsamlı ve kurumsal (resmi) dilden bakacak olursak, satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere firma tarafından müşteriye yani tüketiciye verilen ticari bir belgedir diyebiliriz.

Yazımızın devamında ödeme bildirimi terimi yerine bilinirliğinin yüksek olması nedeniyle fatura terimini kullanacağız.

Firmalar, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. Fatura ödemek tüketiciler için nasıl bir yükümlülük ise abone sıfatına sahip olan tüketicinin kullanımını ve borcunu göstererek kayıt altına alan fatura belgesinin düzenlenmesi de firmaların sahip olduğu yükümlülüktür.

2. Abonelik Faturaları Hangi Esaslara Sahiptir?

Düzenlenecek fatura belgesinde asgari olarak (en az) aşağıdaki bilgiler yer alır:

 a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,

 b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,

 c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

 ç) Tüketim veya kullanım miktarı,

 d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,

 e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,

 f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,

 g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,

 ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,

 h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,

 ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme zammı oranı,

 i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.

Fatura ve benzeri her türlü belge, yukarıda yer alan bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.

Fatura belgesinde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Firmalar, fatura belgesinin sahip olduğu ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.

3. Fatura Tüketiciye Nasıl İletilir?

Firmalar fatura belgesini, son ödeme tarihinden en az 7 gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, fatura kalıcı veri saklayıcısı ile yani e-posta, kısa mesaj vb. gibi yöntemlerle de kendisine gönderilebilir. Ayrıca fatura gönderiminin firma sorumluluğunda olduğu düşünüldüğünde gönderime ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması da talep edilemeyecektir.

4. Faturaya İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, elbette. Tüketicilerin aboneliğe ilişkin faturaya itiraz hakkı bulunmaktadır. 

Yüksek su faturası, beklenenden fazla gelen internet faturası, kapsamına yeni isimlerle kesintiler eklenen faturalar hepimizin canını yeterince sıkmakta. Hal böyle iken itiraz hakkının, bu can sıkıntılarını asgari düzeye indirmede işlevsel bir mekanizma görevi göreceği şüphesizdir. Bu gibi durumlarda ''elektrik, internet, su faturam fazla geldi ne yapmalıyım? Nereye nasıl itiraz edebilirim? soruları tüketicilerin zihninde oldukça yer etmektedir.

5. Fatura İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Tüketiciler, abonelikle ilgili olan (su, elektrik, doğalgaz, internet vd.) faturalarında yer alan tutarların hatalı olduğu gerekçesiyle belgenin düzenlendiği tarihten itibaren  1 yıl içerisinde elektrik kuruluşuna itiraz edebilir. 

Buradaki itiraz süresinin başlangıcına ilişkin ayrıntının tüketiciler aleyhine olduğunu düşünüyoruz. Tüketici fatura bedeli ve fatura detaylarından belge kendisine teslim edilince haberdar olmaktadır. Ancak dikkat edilirse bu düzenlemeye göre faturanın oluşturulduğu tarih itiraz süresinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tüketici fatura bedelinde bulunan hatadan daha sonra haberdar olmasına rağmen itiraz süresi çoktan işlemeye başlamış olacaktır. Tüketicinin muhtemel iş yoğunluğu, sağlık sorunları vb.gibi nedenlerle zamanının olmaması halleri erkenden başlayan itiraz süresinin de varlığı ile potansiyel mağduriyetlere zemin hazırlamaktadır. Düzenlemeyi getirenlerin bu konu üzerinde yeniden bir değerlendirme yapmasının faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz.

5. Faturaya İtirazımızı Yaptıktan Sonra Ne Olacak?

Bizlere tanınan itiraz hakkı süresi içerisinde ilgili firmaya itirazımızı gerçekleştirdik. Bu itiraz, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde firma tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmelidir.

İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye 5 gün içinde iade edilir. Bu durumda tüketiciye seçimlik hak tanınmıştır. Tüketici mahsuplaşma ya da bedel iadesi seçeneklerinden herhangi birini seçmede özgürdür.

Sonuç Olarak

Abonelik sözleşmeleri yazı dizimizi sonlandırdığımız bu yazımızda sonuç olarak, tüketicilerin abone olarak ciddi sorunlar yaşadığını bildiğimiz fatura konusunda düzenlenecek fatura belgesinin sahip olması gereken asgari esasları ve hata durumunda tanınan itiraz hakkını yasal detayları ile anlatmaya çalıştık. İtiraz hakkının varlığı ile firmaların keyfi ücretlendirme ihtimalinin önüne geçilmek istenerek tüketicilerin korunması amacına uygun şekilde düzenleme yapılması hedef tutulmuştur.

Toplamda beş makaleden oluşan abonelik yazı dizimizin sizler tarafından dikkatle okunmasını ve sözleşmenin her iki tarafına için sahip olunan hak ile yükümlülüklerinin bilinmesinin gündelik yaşamda tecrübe edeceğiniz olası problemlerde çok işinize yarayacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca güncel gelişmeler ile yasal yenilikleri yakından takip ederek blog sitemizde bulunan her yazı gibi bu yazı dizimiz içeriğinde meydana gelecek değişiklikleri de sıcağı sıcağına güncellemeler yaparak sizlere sunmaya gayret ediyoruz.

Bilgi edinmek, bilinçli tüketim yapmak ve doyurucu yazılarımızdan daha çok tüketicinin faydalanmasını sağlamak için lütfen bizi takip etmeyi, yazılarımızı paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar:

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad