Taahhütlü Abonelik ve Cayma Bedeli Hesaplama

taahhütlü abonelik ve cayma bedeli
Taahhütlü Abonelik ve Cayma Bedeli

Taahhüt cayma bedeli, her zaman için abonelerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Cayma Parası Nedir? Cayma Bedeli Nasıl Hesaplanır? Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi ve Cayma Bedeli Hesaplama Nedir? Taahhütlü Abonelik İptali, Abonelik Sözleşmesi ve Cayma Hakkı'' konu başlıkları ile sorularını içeren ve merkezine Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemesini alarak işlemeye çalıştığımız yazımız ile sizlerleyiz.

Bütünlüğü sağlamak adına bir önceki yazımızdan kısaca bahsetmemiz gerekirse, abonelik hizmetinin güçlü tarafı olan firmaların görece zayıf konumda olan tüketicilere yönelik yükümlülüklerinden bahsederek tüketicilerin sahip olduğu haklara dikkat çekmiştik.

Şimdiki yazımızda ise tüketicilerin uygulamada sıkça başvurduğu ve bununla doğru orantılı olarak sıkça da sorun yaşadığı ''taahhütlü abonelik'' konusu üzerinde durarak sizler için değerli olduğunu düşündüğümüz bilgileri vermeye devam edeceğiz.

İlk olarak taahhütlü aboneliği genel hatları ile anlatıp devamında aboneliği sonlandırma konusu ile daha da detaylandırmak istiyoruz.

-Reklam-

 

1. Taahhütlü Abonelik Nedir? 

Aboneliğin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla ödeme yapmak suretiyle edinmek olduğunu önceki yazılarımız sayesinde artık biliyoruz. 

Tüketiciler, özellikle yüksek meblağlı ürün ya da hizmetler için ödeme kolaylığı sağlaması nedeniyle abonelik sözleşmelerini tercih etmektedirler.

Taahhütlü abonelikler de bu tercihin bir çeşit yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu tip abonelik ile birlikte tüketiciler mal veya hizmeti daha avantajlı fiyatlardan temin etme imkanına sahip olmaktadırlar.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinde, Taahhütlü abonelik nedir? sorusunun cevabı kapsayıcı bir şekilde tanımla verilmiştir. 

Söz konusu tanımda firmaların, sözleşmede belirlenen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere ‘’sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı’’ ya da ‘’sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi’’ taahhüt ettiği abonelik ifadesine yer verilmiştir.

2. Firmaların Taahhütname Verme Zorunluluğu

Firma ile tüketici arasında anlaşılan taahhütname koşullarının ilk yazımızda tüm detayları ile belirttiğimiz gibi yazılı bir sözleşme üzerinde yani bir taahhütlü abonelik sözleşmesi ile kayda geçirilmesi olmazsa olmazdır. Böylece tüketici sahip olduğu hak ve sorumlu olduğu yükümlülükleri yazılı bir sözleşmeye dayandırarak kendisi için güvence sağlamış olacaktır.

Düzenlenecek taahhütnamede;

  • Taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri,
  • Tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
  • İndirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı,
  • aylık yapılan indirim miktarı,
  • Taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi,


bilgilerinin yer alması zorunludur.

Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle (örneğin müşteri temsilcisi ile telefon üzerinden) verilmesi durumunda, firma yukarıda zorunlu olarak verilmesi belirtilen bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür.

Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla (tüketicinin hizmeti talep ettiği ancak çok zamanının olmaması hali) verilmesi durumunda ise, firma taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu tip durumlarda bile firma, sözlü olarak taahhüdün verilmesinden itibaren 14 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüm detayları içeren taahhütnameyi (abonelik sözleşmesi örneğini) tüketiciye vermek zorundadır. Tüketicinin onayladığı sözleşmenin hükümlerine sonrasında hakim olmasını sağlamak adına önemli bir zorunluluktur.

-Reklam-

 

Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez. Bu düzenleme ile taahhütlü aboneliğin ana amacı ve tercih edilme nedeni olan avantajlı fiyat sunumunun gerçekleşmesinin sağlanması hedef edinilmiştir.

Taahhütlü abonelikler için düzenlenen ve imza altına alınan yazılı taahhütnameler, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

3. Taahhütlü Aboneliğin Süresinden Önce Feshi

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi tüm detaylarıyla bilinmesi gereken bir konu başlığıdır. 

Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? sorusu da bu konu başlığı altında tüketicilerin aklını kurcalayanlardan bir diğerini oluşturmaktadır. Fiyat avantajı sağladığı için tercih edilen taahhütlü abonelikler kimi zaman yine tüketicilerin kendi tercihleri ile bitiş süresinden önce sona erdirilebilmektedir. Tüketici kendi bütçesi için daha uygun bir abonelik hizmeti bulduğunda mevcut aboneliğini sonlandırmak isteyebilecektir. 

Abonelik sözleşmesi cayma hakkı olan bir sözleşme türüdür. Buna hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bu aşamada tüketicilerin gündemine "taahhüt cayma bedeliabonelik sonlandırma ücreti, 12 ya da 24 aylık taahhütlü internet cayma bedeli, faturalı hat cayma hakkı" gibi konu başlıkları gelmektedir.

-Reklam-

 

4. Cayma Bedeli Nedir? Cayma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Cayma kelimesi ''vazgeçmek, bırakmak'' anlamlarına gelmektedir.

Elbette, belirli bir fiyat indirimi ile taahhütlü olarak verilen abonelik sözleşmesinin sona ermesi gündeme gelebilecektir. Bu gibi bir durumda firma tarafından talep edilecek tutar için bir sınır belirlenmiştir. Bu tutar ''cayma bedeli'' (taahhüt bozma bedeli) olarak literatürde  adlandırılmıştır. Cayma bedelinin bir diğer adı da kampanya avantaj bedeli olarak geçmektedir.

Peki, cayma bedeli neye göre hesaplanır? 

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, firmanın talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının (yani abonelik bitmeseydi gelecek aylara ait faturaların toplam tutarı), bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur. 

Görüldüğü üzere cayma bedeli bir ceza bedeli değildir.

Cayma bedeli nasıl hesaplanır? sorusuna cevap olarak yukarıda belirttiğimiz kriterlere göre ortaya çıkan tutarı veriyoruz.

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom cayma bedeli hesaplama yöntemi olarak yukarıda belirtilen kriteri kullanmaktadır.

Cayma bedeli ne kadar çıkar? Faturalı hattan cayma bedeli ne kadar? sorularına yanıt bulmak ya da taahhüt cayma bedeli öğrenmek ve yüksek tutarlı cayma bedeli ödememek için operatör farkı olmadan (Vodafone cayma bedeli, Turkcell cayma bedeli, Türk Telekom taahhüt cayma bedeli sorgulama) aşağıdaki hesaplama robotlarını kullanabilirsiniz.

Normal aboneliklerde yönelik olan taahhüt cayma bedeli hesaplama robotu için tıklayın

Cihaz alımı yapılan taahhütlü aboneliklere yönelik taahhüt cayma bedeli hesaplama robotu için tıklayın.

Cayma bedeli sorgulama sonucuna dair en net bilgiyi hizmet aldığınız firmanın müşteri hizmetleri servisinden öğrenebileceğinizi unutmayın.

5. Alınamayan Hizmetin Süresinden Önce Sona Erdirilmesi

Tüketicinin verimli şekilde aldığı bir hizmet için ödeme yapmasını istemek gayet doğal ve olması gereken bir durumdur. Peki ya hizmet alamama durumunda ne olacaktır?

Süreden önce fesih ve tüketiciye bedel yansıtma konusunda çok önemli bir detaya değinmemiz gerekiyor. Zira uygulamada tüketicilerin canını sıkan ve bu sebeple çokça şikayete neden olan en önemli konu hizmet alamadığı için taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde kendilerine yansıtılan yüksek tutarlı cayma bedelleridir.

-Reklam-

 
 
Mevzuatta, firmaların sunamadıkları abonelik hizmeti için tüketiciden bedel talep edemeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Bu husus ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Haliyle tüketicinin beklediği ve vaat edilen şekilde sunulamayan bir hizmetin sona erdirilmesi durumunda sanki bu hizmeti sağlıklı bir şekilde vermiş gibi tüketiciye bedel yansıtmak mevzuatta yer alan hükümlere doğrudan aykırılık teşkil edecektir. 

Ancak uygulamada firmalar bu aykırı duruma rağmen tüketicilerin yüksek tutarlı cayma bedeli içeren faturalar ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadırlar. 

Tüketiciler kendilerine yansıtılan yüksek bedellerin haksız olduğunu dile getirerek cayma bedeli ödememek için (örneğin cayma bedeli ödemeden internet aboneliği iptali gibi) ilgili mercilere başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru yapılabilecek mercilerden en önemlisi ve etkilisi de Tüketici Hakem Heyetleridir. Yapılacak başvuruda duruma göre ödenen cayma bedelinin iadesi ya da iptali talep edilebilmektedir. Bu yöntem ile taahhütlü abonelik sözleşmeleri cezasız fesih edilebilecektir.

Cayma bedeli hangi durumlarda ödenmez? sorusunun bir diğer yanıtı da firma ile kurulan sözleşmenin taahhüt içermemesidir. Belirsiz süreli ya da süresi 1 yıldan fazla olan sözleşmeler taahhüt içermediği takdirde aboneler diledikleri anda cayma bedeli ödemeden aboneliği sonlandırma imkanına sahip olacaklardır.

6. Taahhütlü Aboneliğin Sona Ermesinin Bildirimi

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden firma, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Bu sayede tüketici bitecek olan taahhüdüne devam edip etmeme kararını vererek abonelik hizmetini gidişatını belirlemiş olacaktır.

7. Son Ay Cayma Bedeli Çıkar Mı?

Belirttiğimiz gibi cayma bedeli, aboneliğin kullanıcı tarafından sonlandırılması halinde ortaya çıkan iki farklı fiyattan tüketici lehine olanın yansıtılmasıdır. Bu nedenle bir abone son ay aboneliğini bitirirse cayma bedeli çıkar ancak bu bedel son aya ait fatura bedeli ile sınırlı kalacaktır. Çünkü lehe olan tutar, son ayın fatura bedeli olacaktır.

8. Ayıplı Üründen Sorumluluk

Taahhütlü aboneliğin sadece hizmet değil aynı zamanda mal/ürün teminini de sağladığını tanım başlığı bölümünde belirtmiştik. Bu kapsamda, taahhütname ile tüketiciye verilen ürünün ayıplı olması durumunda hizmet sağlayıcı olan firmanın da bu ayıptan sorumlu olduğu düzenlenerek tüketicilerin muhatap bulma konusunda kolaylık sağlamaları amaç edinilmiştir diyebiliriz.

-Reklam-

 

9. Taahhütlü Aboneliklerde Tüketicinin Yerleşim Yerinin Değişmesi 

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi nedeniyle yeni adrese mevcut abonelik hizmetinin de nakil edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Abonelik nakil işlemi daha çok internet aboneliklerinde görülmektedir.

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici taahhüdüne son verdiği tarihe kadar kendisine sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ya da taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı da dahil olmak üzere herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini fesih etme hakkına sahiptir. 

Örneğin, bir memur tayin nedeniyle şehir değiştirdiğinde yeni adresinde bu hizmetin verilmesi için yapacağı başvuru sonrasında aynı kalitede hizmet alamazsa, aboneliğin iptalini istedikten sonra tarafına herhangi bir bedel yansıtılmayacaktır.

Sonuç Olarak

Abonelik sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve çıkacak cayma bedellerine karşı atılabilecek adımları işlediğimiz bu makalemizde sonuç olarak, cayma bedelinin her koşulda haklı olmadığı, alınmayan hizmet için yapılan iptal başvurusu sonrasında çıkacak cayma bedelinin iptali ya da iadesi için ilgili kurumlara başvuru hakkının bulunduğu bilinmelidir.

İlgili Diğer Yazılar:
Etiket

Yorum Gönder

1 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.
  1. Resmen halkı dolandiriyorlar kafasına göre sozkesme yapıyorlar onuda okutmuyorlar

    YanıtlaSil

Below Post Ad